Britt Roelse & Manon Vosters

Britt Roelse werd in 1986 geboren in Eersel, Nederland. Ze studeerde aan verschillende academies in styling, documentaire- en modefotografie en behaalde in 2012 haar BA in beeldende kunst aan AKV Sint Joost. Nadat zij kennis had gemaakt met fotografie tijdens haar studie styling, omarmde zij het medium om gestileerde en nostalgische afbeeldingen te maken van veelal mythen en romantiek. Haar benadering van fotografie is gebaseerd op het intieme, gedetailleerde, klassieke en picturale van o.a. de oud Nederlandse schilderkunst. Door de vele ervaringen in verschillende disciplines heeft ze zich samen kunnen pakken tot een multi gedisciplineerde fotografe.

www.brittroelse.com

Manon Vosters (1991) is in 2014 afgestudeerd als autonoom fotograaf aan St. Joost – School of Art & Design. Als maker doet Manon onderzoek naar haar eigen angsten, onzekerheden en verlangens. Hierdoor wil ze meer grip op haar leven krijgen. Vaak zet ze zichzelf als persoon tegenover mensen, zowel bekenden als onbekenden, die ze in haar leefomgeving tegenkomt. Doordat ze vaak voor zichzelf waarheden creëer over die mensen, die vaak irreëel zijn (maar wel ten goede van de personen), verlangt ze dit irreële ook van haarzelf. Vaak zijn de vragen die ze zichzelf stelt daar op gebaseerd. Zelfexpressie is daarom ook een onontkomelijk begrip bij haar werken. Via theoretisch en beeldend onderzoek probeert ze de kijker mee te zuigen in haar beleving van de waarheid. Uiteindelijk zou dit tot herkenning kunnen leiden voor de kijker.

www.manonvosters.nl

Huidhonger is een project over de ervaringen die je kunt hebben met fysieke waarneming. In een periode als deze, zijn we ons meer dan bewust van wat fysieke waarneming en contact met ons, als mens, doet. Huidhonger gaat over de connectie èn disconnectie met het menselijk lichaam in relatie tot de ander en onszelf. Wat doet het gemis aan externe prikkels met jezelf, wanneer de focus vooral bij jezelf komt te liggen? Geeft het juist onbewust toegang tot eigen, onderliggende emoties? Hoe gaan we om met deze gevoelens en emoties? Bevordert dat juist het verlangen of geeft het juist de nodige ruimte die we nodig hebben van de ander?

Huidhonger is een project van autonoom fotografen Manon Vosters en Britt Roelse. Bij het maken van dit project delen zij beiden hun persoonlijke ervaring met fysieke waarneming, van zowel voor als tijdens de pandemie. Waar Britt zich met name focust op het fysieke en lichamelijke aspect, focust Manon zich meer op de psychische en mentale kant. Hun beeldtaal bevat een abstractheid en anonimiteit, waardoor zij juist ook de kijker de ruimte geven voor zijn, haar of hun eigen gevoel binnen dit onderwerp. Gevoelens die we juist in deze tijden niet over het hoofd mogen zien en er mogen zijn.