Fotofestival Eindhoven

Over

Wie zijn wij?

Fotofestival Eindhoven is een stichting en wij ondersteunen de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van de deelnemende fotografen. Dit doen wij onder meer door het organiseren van een kwalitatief hoogwaardig artistiek fotografie-evenement.

Onze missie

Wij brengen succesvolle fotografen, kunstenaars en jonge talenten bij elkaar voor vernieuwende, uitdagende en grensverleggende activiteiten. Talent uit de regio heeft de overhand. We bieden de talenten podia en scheppen zo de mogelijkheid voor het ontwikkelen van netwerken en het leggen van kruisverbanden tussen nieuwe technieken, opleidingen, conceptuele denkers, de creatieve industrie, het bedrijfsleven en het publiek.

Onze visie

Belangstelling voor autonoom fotografisch werk wekken en de mogelijkheden daarvoor creëren, dat is waar Fotofestival Eindhoven bij iedere editie voor gaat. Daarbij omarmen we de toepassing van andere media en beeldmateriaal en zoeken we naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Door ons nadrukkelijk te richten op autonome fotografie en daaraan gerelateerde kunstuitingen, onderscheiden we ons van ieder ander Nederlands fotofestival. Het gaat over de wijze waarop de rol van de autonome fotograaf verandert en de manier waarop daarmee onvermijdelijk ook de rol van de fotografie verandert. Want iedereen fotografeert en er is een overvloed aan beeldmateriaal. De authenticiteit van de maker zit al lang niet meer alleen in ‘de druk op de knop’; die zit vooral in het concept en de keuzes die de fotograaf of kunstenaar maakt. Daarin schuilen de grensverleggende trends en de verhalen die verteld worden. Fotofestival Eindhoven gaat dus over wat de fotograaf van vandaag, morgen of overmorgen doet.

Organisatie

Het festival wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Fotofestival Eindhoven. De stichting wordt momenteel beheerd door drie bestuursleden. Maarten Coolen en Anniek Mol zijn beide professioneel fotograaf en de organisatoren/curatoren van het fotofestival. Paul van Mameren is eigenaar van Lecturis, een uitgeverij gespecialiseerd in kunst en fotoboeken, en controlerend bestuurslid.
Verder bestaat uit team uit een aantal experts. Martijn van der Ven is PR en communicatie expert. Ronald Sponselee staat met zijn jarenlange ervaring in de standbouw ons bij als facility manager en Mardjan Mohammadi zet haar talent voor event en projectmanagement in. Tijdens de productie van het fotofestival wordt er een productieteam samengesteld die zorg draagt voor de opbouw en afbouw. Verder wordt er gebruik gemaakt van een team van vrijwilligers die het publiek welkom heten en de suppoost taken uitvoeren.

Waarom Eindhoven?

Eindhoven kent een lange geschiedenis van manifestaties, evenementen en festivals rondom fotografie. Eindhoven is dé stad van het licht, de techniek en innovatie. Fotografie past daar als kunstvorm perfect tussen. Dit is dan ook het karakter dat we nastreven voor het Fotofestival en wat ons onderscheidend maakt. Zo wordt tijdens het samenstellen van de exposities gezocht naar werken met een innovatief, multidisciplinair en experimenteel karakter. Fotografie is het startpunt maar lang niet altijd het eindpunt.

Locatie Sectie-C

Sectie-C, locatie Fotofestival Eindhoven
De verbindingen tussen creatieve ondernemers leveren vruchtbare samenwerkingen op. Precies dat onderscheidt Sectie-C van andere stadsdelen. Op Sectie-C werken al meerdere fotografen en creatieve ondernemers samen. Zij zoeken elkaar op en daar wil Fotofestival Eindhoven op voortbouwen. De beschikbare ruimtes op Sectie-C nodigen uit tot kijken, luisteren, denken en delen op één vierkante kilometer.