Nenah Gorissen

“In staat van verwarring? Maar verwarring staat mij”

Nenah Gorissen is beroepsromanticus/deeltijdabsurdist en ziet zichzelf als poëet in beeld&woord.

Nenah:  “Veel van mijn werk komt vanuit mijn oerpijn van het bewustzijn; gaat over de gaten in mijn ziel die ik probeer te dichten met tekstueel en visueel dichten en hoe ik tot slot dichter bij mezelf zou kunnen komen.”

nenah.link