Marcel de Buck

Marcel de Buck legt met zijn fotografie onze menselijkheid als individu vast. Hij portretteert de mensen hoe hij ze ziet in het moment, met al hun rauwe potentie en hun perfecte tekortkomingen.  Hij legt ze letterlijk op de gevoelige plaat.

Zijn camera is het middel waarmee hij dichter tot zijn onderwerpen komt: de foto is slechts het middel, de menselijkheid en de persoonlijke aandacht zijn het uiteindelijke doel.

‘Carefull’
Kan kunst maken iets betekenen ter vermindering van eenzaamheid? Jazeker.⁠

Brabantse zorgateliers en maatschappelijke instellingen zetten de kracht van kunst in om te werken aan verbinding, herstel en levensgeluk. ⁠Marcel de Buck is gevraagd om via zijn beelden, mensen te laten vertellen wat het maken van kunst met ze doet. Zo hopen ze beleidsmakers te overtuigen dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om te werken aan de bestrijding van eenzaamheid en een gezonde samenleving.⁠

http://marceldebuck.com