Maarten Coolen en VluchtelingenWerk Nederland

Maarten Coolen is conceptueel fotograaf, hij volgde zijn opleiding aan de Fotoacademie. Als fotograaf beweegt hij dagelijks tussen identiteit, zelfbeeld en werkelijkheid. Welkom in de wereld van de maakbaarheid.

‘Wake Up Your Mind!’ is de titel van de gezamenlijke foto-expositie én is het landelijk jongerenprogramma van VluchtelingenWerk Nederland in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT).
Word wakker, kijk om je heen, vergroot je blikveld!

Tijdens het jongerenprogramma bedenkt een groep jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar, zowel met een Nederlandse als vluchtelingen achtergrond, zelf een activiteit die ze willen gaan organiseren en uitvoeren. Gelijkwaardigheid, samenwerking en verbinding staan hierbij centraal. Het project biedt activiteiten die bijdragen aan sociale inclusie en een betere multiculturele samenleving.

Déze groep van acht jongeren met hele diverse achtergronden, had de wens om een foto-expositie te organiseren met als thema ‘Wake Up Your Mind!’. Het gaat om het openen van de eigen mind, die van groepsgenoten en van mensen in de maatschappij.

Maar hoe kun je met de techniek van fotografie en Story Telling met persoonlijke verhalen een maatschappelijke impact creëren en voor bewustwording zorgen rondom sociale inclusie?

Om dit te realiseren is er een samenwerking met Maarten Coolen aangegaan. Maarten heeft de jongeren gedurende 5 maanden gecoacht en begeleid op inhoud, vormgeving, techniek en planning van deze foto-expositie.

Samen zijn ze gaan onderzoeken wat hun persoonlijke verhaal is dat gedeeld moet worden met de wereld en wat de noodzaak van juist dat verhaal is. Acht jongeren, ieder met een eigen verhaal, maar met een gezamenlijke boodschap: ‘Wake Up Your Mind and Open Up Your Heart!’

Ze hebben geleerd hoe ze hun verhalen op een krachtige manier om kunnen zetten in beelden, waarmee ze de dialoog met de kijker aan kunnen gaan. Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor wederzijds ontdekken en begrip.

maartencoolen.nl

vluchtelingenwerk.nl/nl/project/project-wake-your-mind