Britt Roelse

Kunstfotografe Britt Roelse (Eersel, 1986) werkt op design-hotspot Sectie-C in Eindhoven. Ze studeerde af aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, richting Beeldende Kunst. Haar werk is sferisch en melancholisch, met een beeldtaal die tegen zeventiende- eeuwse schilderkunst aanleunt. Opdrachten waarin Roelse excelleert zijn projecten waarbij ze de regie heeft over alle facetten van het werk. Een energieke interactie met haar team en haar modellen kenmerkt haar werkwijze. Dit levert indringende foto’s op die de kwetsbaarheid en diepe verlangens van de mens in zijn innerlijke of externe leefwereld durven te tonen.
Haar lijfspreuk “Je verleden bepaalt wie je vandaag bent” vat zowel de mens achter de lens als haar beeldtaal samen.

Britt: “Mensen hebben me altijd gefascineerd. Ons gedrag en dierlijke instinct in specifieke situaties doen me afvragen hoe we zijn losgekomen van onze natuurlijke staat van zijn in een steeds meer consumerende samenleving waarin we vandaag zelfs onze eigen reproductie kunnen bewerkstelligen.”

Deze reeks werken is gebaseerd op dierlijk gedrag dat we als mens hebben. In tijden van technologie is alles digitaal en losgekoppeld van de natuur. Wij als mens zijn echter met de aarde verbonden. Een dier verbergt zich in alle delen van ons lichaam.
We dragen het bij ons. Omdat we allemaal dieren zijn.

brittroelse.com